top of page

OPZEGGEN

Mocht u het lidmaatschap van TCL willen beëindigen, wat wij uiteraard zullen betreuren, dan dient u rekening te houden met het volgende:

 

Het lidmaatschap van TCL wordt automatisch ieder jaar verlengd, tenzij u uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen schriftelijk opzegt!

 

Bij een latere opzegging bent u verplicht het volledige contributiebedrag  voor het nieuwe seizoen te voldoen.

 

Dit is noodzakelijk, omdat de verplichte bijdrage aan de tennisbond KNLTB én natuurlijk ook onze eigen begroting gebaseerd zijn op het ledental per 31 december.

 

De opzegging svp doorgeven:

bottom of page