top of page

BAANREGELEMENT

Afschrijven

 1. Voordat u de baan opgaat moet u eerst “afhangen” op het bord in de hal van het clubhuis. Dit doet u met de KNLTB ledenpas. Als u niet afhangt hebt u geen recht op de baan aanwezig te zijn.

 2. U dient steeds met 4 spelers per baan af te hangen, maar ook mag er door 2 spelers worden afgehangen als er geen wachtenden zijn. Een enkelpartij mag na 30 minuten worden afgeschreven, een dubbelpartij na 45 minuten.

 3. Mocht u na de gereserveerde tijd niet worden afgeschreven dan mag u doorgaan met spelen tot u wordt afgeschreven. Het is ten strengste verboden de klok tussentijds te verzetten! Deze blijft staan op het tijdstip van aanvang van het spel.

 4. Mochten alle banen bezet zijn en er zijn spelers die langer dan 30 resp. 45 minuten staan te spelen dan moeten deze als eerste worden afgeschreven. Bij gelijke tijden eerst de enkel dan de dubbel afschrijven.

 5. Indien u het park verlaat vervalt ook de afschrijving.

 6. Voor juniorleden (dat zijn leden die op de 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt) geldt het volgende:
  a) juniorleden hebben in het weekend evenveel recht tot spelen als elk senior lid.
  b) juniorleden mogen van maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur afschrijven.
  c) als een junior- of seniorlid ‘s-avonds al op een baan speelt, kan hij niet worden afgeschreven voordat zijn speeltijd om is.

 

Schoeisel/kleding

 1. De banen mogen alleen met tennisschoenen worden belopen (dus niet met gym- of trimschoenen).

 2. Tenniskleding is verplicht.

 

Verzorging banen/verlichting

 1. De banen dienen bij het verlaten van de baan altijd geveegd te worden. Dit dient u te doen met het sleepnet. U maakt daarmee een draaiende beweging over de baan. Na het vegen de sleepnetten ophangen op de daarvoor aangebrachte haken. Zo maakt u met het sleepnet een draaiende beweging over de baan:

 2. De lijnen met het lijnvegertje schoonmaken.

 3. Indien de banen bevroren zijn mogen ze bespeeld worden maar tijdens de dooi mag u de banen niet betreden. Eventuele schade die men toebrengt door toch op de banen te komen wordt op u verhaald. Ook mag u niet op de banen als de netten zijn neergehaald.

 4. Baanverlichting mag worden aangezet wanneer een speler dit nodig acht. Wanneer u als laatste speler van de banen komt moet u de verlichting uitschakelen. De verlichting gaat automatisch uit om 22.30 uur. De verlichting mag alleen branden na dit tijdstip na toestemming van het bestuur.

 

Bezetting banen

 1. Banen mogen op tijden, die door het bestuur, de wedstrijdcommissie of de technische commissie zijn aangewezen voor lessen, training, wedstrijden of onderhoud, niet door anderen worden opgeëist.

 2. De jeugdbaan mag niet gebruikt worden tijdens het open toernooi en competitiewedstrijden.

 

Gedragsregels op en om de baan

 1. Wanneer men een bal op de aangrenzende baan slaat, mag men die niet gaan halen, wanneer er op die baan gespeeld wordt. Men dient te wachten de rally is afgelopen en dan te roepen: “baan 1 etc. bal over”.

 2. Iedereen heeft tot taak ervoor te zorgen dat het clubgebouw en de banen schoon blijven. Laat daarom niets rondslingeren wanneer met weggaat.

 3. Bovenstaand geldt ook voor de parkeerplaats, fietsenstalling en terrein om het park heen.

 4. Roken op de tennisbanen is verboden.

 5. Voor het bereiken van de jeugdbaan mag u niet buitenom rechts langs baan 1 gaan: men moet over baan 1 of baan 5 gaan. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de spelers op die banen: wacht tot de game is afgelopen alvorens over te steken. Hetzelfde geldt bij het oversteken van andere banen.

 

Introducés

 1. Introducés die van de banen gebruik willen maken, dienen zich aan het baanreglement te houden.

 2. Er kan door en met introducés niet worden afgeschreven.

 3. Het aantal keren dat u iemand introduceert dient beperkt te blijven tot vijf maal per seizoen.

 4. Senioren introducés (18 jaar en ouder) betalen € 10,00 per keer. Junioren introducés (jonger dan 18 jaar) betalen € 5,00 per keer. Tijdens de barbezetting dient er aan de bar betaald te worden voordat er gespeeld wordt, in de overige gevallen kunt u het bedrag in een envelop met vermelding van uw naam in de brievenbus van het clubhuis deponeren.

 

Hoe goed het baanreglement ook is; het baanreglement functioneert alleen als we met zijn allen enige soepelheid betrachten.

 

DENK AAN DE REGELS!!

bottom of page