top of page

ALGEMENE SPONSORINFO

TCL is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht op 11
november 1965 te Lekkerkerk en ingeschreven bij de Kamer van koophandel te
Gouda onder nummer 40464122. TCL is aangesloten bij de KNLTB (Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennisbond) onder verenigingsnummer 72009.

De vereniging beschikt over 5 tennisbanen en een gezellig clubgebouw.
Gemiddeld heeft de vereniging zo’n 300 leden.

Bij TCL is het mogelijk om op ieder niveau te tennissen.
De onderstaande groepen zijn daarbij te onderscheiden:
– jeugd
– seniorleden
– veteranen
– competitiespelers
– recreanten
 
Om de contributie voor onze leden in de toekomst op aanvaardbaar niveau te
kunnen houden en een goede een veilige accommodatie voor onze leden en
gasten te bieden, is steun van sponsors onmisbaar. Er zijn diverse mogelijkheden
om onze vereniging te ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is dat iedere vorm van
reclame-uiting in evenwicht is met de (financiële) bijdrage van de desbetreffende
sponsor.
Uiteraard kunnen de leden van de sponsorcommissie u van alles vertellen over
de diverse mogelijkheden van sponsoring. De contactgegevens vindt u hieronder.

Bestuur en sponsorcommissie van TC Lekkerkerk.
 

bottom of page