ALGEMENE SPONSORINFO

TCL is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht op 11 november 1965 te Lekkerkerk en ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Gouda onder nummer 40464122. TCL is aangesloten bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond) onder verenigingsnummer 72009.

De vereniging beschikt over 6 tennisbanen en een gezellig clubgebouw. Gemiddeld heeft de vereniging zo’n 400 leden.

Bij TCL is het mogelijk om op ieder niveau de tennissport te bedrijven.

De onderstaande groepen zijn daarbij te onderscheiden:
– jeugd
– seniorleden
– veteranen
– competitiespelers
– recreanten

 

Zoals iedere vereniging heeft TCL te maken met vermindering van subsidies en strenger wordende regelgeving. Diverse verantwoordelijkheden en uitvoerende taken worden steeds meer bij de vereniging neergelegd, wat hogere kosten tot gevolg heeft. Om de contributie voor onze leden in de toekomst op aanvaardbaar niveau te waarborgen en een goede een veilige accommodatie te bieden, is steun van sponsors zeer gewenst. Er bestaan vele mogelijkheden om onze vereniging te ondersteunen door middel van genoemde sponsoring. Uitgangspunt hierbij is dat iedere vorm van reclame-uiting in evenwicht is met de (financiële) bijdrage van het desbetreffende bedrijf.

 

Wij hopen dat de inhoud van deze sponsorinfo u aanleiding geeft om u nader te laten informeren, zodat u in de toekomst wellicht bereid bent onze vereniging te steunen. Het spreekt voor zich dat een van de leden van de sponsorcommissie van harte bereid is om u hierover geheel vrijblijvend nader te informeren.

 

Bestuur en sponsorcommissie van TC Lekkerkerk.